09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00 ایران استان گلستان
09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00
09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00
نماینده رسمی
بهران فیلتر
نماینده رسمی فرآورده های نفتی
(پترونول،ماسلا)
تولید قطعات یدکی
سامرپارت (sp)
راهنمایی

روغن های دریایی

تولیداتی مخصوص لنج و ماشین آلات در بخش خشکی

شرکت آذر روان ساز در دو بخش روغن موتور و گریس برای بخش روغن های دریایی فعالیت می نماید.

بخش دریایی و خشکی بندرها

تمامی بندرها در دوبخش خشکی و دریایی تعمیرات و نگهداری ماشین آلات را انجام میدهند که بسیار در بخش روغن حساس و دقیق هستند، که در این بین روغن پترونول توانسته است با توجه به استانداردهای کیفی و همچنین رعایت اصول در بخش تولید، خواسته های این بخش را در داخل ایران و همچنین خارج از ایران برطرف نماید.