09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00 ایران استان گلستان
09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00
09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00
نماینده رسمی
بهران فیلتر
نماینده رسمی فرآورده های نفتی
(پترونول،ماسلا)
تولید قطعات یدکی
سامرپارت (sp)
راهنمایی

روانکارهای موتور سیکلت

روانکارهای مخصوص موتور سیکلت

شرکت آذر روان ساز در بخش تولیدات فرآوردهای نفتی خود دسته موتور سیکلت ها را فراموش نکرده، بلکه مخصوص و ویژه با توجه به شرایط موتور و درک صحیح از محصول به تولید روغن پرداخته است. همچنین گریس هایی مخصوص و ضدجوش و ضد یخ تولید نموده است.