09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00 ایران استان گلستان
09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00
09120498367 شنبه - پنج شنبه 09:00 - 17:00
نماینده رسمی
بهران فیلتر
نماینده رسمی فرآورده های نفتی
(پترونول،ماسلا)
تولید قطعات یدکی
سامرپارت (sp)
راهنمایی

روانکارهای خودروهای سنگین و اتوبوس

روانکارهای خودروهای سنگین و اتوبوس

شرکت آذرروان ساز با برند تجاری پترونول در بخش روانکارهایی چون روغن موتورهای دیزلی، روغن دنده، گریس، ضدیخ و ضدجوش ، روغن هیدرولیک و روغن ترمز و مکمل های دیزلی تولیدات موفقی را برای ماشین های سنگین داشته است.